7 JUN 2020 || 9 PAGI || HARI MINGGU TRINITI || SIARAN lANGSUNG
Kebaktian Bahasa Malaysia || Perjamuan Rohani

Tajuk: Perintah Pengutusan Tuhan Tritunggal
Pemimpin: Rev. Lawrence Wah Onn
Pengkhutbah: Revd. Kelvin Jawa

Tuhan Tritunggal. Satu atau Tiga? Bersama kami pada kebaktian pada pagi hari Ahad ini, di mana Revd. Kelvin Jawa akan berkhutbah daripada Matius 28:16-20.

Layari >> TABUAN JAYA ANGLICAN CHURCH >>
Facebook: https://www.facebook.com/tjackuching

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvZiUzLtN5RNv5lrbhVmvXQ

Laman Web: https://www.tjac.org.my

#tuhantritunggal #trinity #anglikakuching #tjac #livestream